Haber

Boğaziçili akademisyenlerden üniversiteden uzaklaştırılan 4 öğretim üyesine destek

Boğaziçi Üniversitesi’nden 284 akademisyen, haziran ayında misyondan uzaklaştırılan ve haklarında disiplin soruşturması açılan dört akademisyen için takviye açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Görevlerinin gereğini yapan hocalarımızın evvel birtakım basın-yayın organlarında gaye gösterilmelerini, BTK dahil tüm konsey ve kurul misyonlarından alınmalarını, çabucak akabinde haklarında ceza ve disiplin soruşturması açılarak vazifeden uzaklaştırılmalarını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.

Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Konseyi (BTK) üyesi dört öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Emre Otay, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında ceza ve disiplin soruşturmaları açılmış ve bu münasebetle üç ay mühlet ile misyondan uzaklaştırılmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Akpınar, Otay ve Semiz 8 Temmuz günü misyona iade edilirken, Tuğcu’nun misyondan uzaklaştırılma kararı ve dört öğretim üyesi ve bir Bilgi Süreç Merkezi (BİM) çalışanı hakkındaki disiplin soruşturması hala devam ediyor.

‘GÖSTERDİKLERİ ÖZVERİDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ’

Akademisyenlerin 27 Haziran ve 8 Temmuz tarihleri ortasında imzaya açtığı metin ve imzacılar şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Şurası (BTK) üyesi dört öğretim üyemiz Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Emre Otay, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında ceza ve disiplin soruşturmaları açıldığını ve bu münasebetle üç ay mühlet ile vazifeden uzaklaştırıldıklarını büyük bir şaşkınlık ve ıstırapla öğrenmiş bulunuyoruz.

BTK üyesi dört hocamız Bilgi Süreç Merkezi (BİM) ismine yeni yapılan hizmet alımlarında öğretim üyeleri, idari işçi, öğrenciler ve mezunlara ilişkin ferdî bilgilere yönelik KVKK açısından önemli zafiyetler içeren kontrat teşebbüslerini fark etmiş; vazifeleri gereği bunu rektörlüğe bildirmek ve tahlil önermek için şurası toplamaya hazırlanırken rektör tarafından misyondan alınmışlardır. Vazifelerinin gereğini yapan hocalarımızın evvel kimi basın-yayın organlarında gaye gösterilmelerini, BTK dahil tüm heyet ve kurul misyonlarından alınmalarını, çabucak akabinde haklarında ceza ve disiplin soruşturması açılarak vazifeden uzaklaştırılmalarını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

Görevlerinden uzaklaştırılan öğretim üyelerimiz ve BİM çalışanları, uzmanlıkları ve sorumlulukları doğrultusunda üniversitemizin bütün mensuplarının menfaatlerini müdafaaya yönelik hareket etmişlerdir. Rektörlük, bahsin uzmanı hocalarımızın ikazlarını dikkate almak yerine, hocalarımız ve ilgili BİM çalışanları üzerinde baskı oluşturarak peşinen cezalandırma yoluna gitmiştir. Rektörlüğün bu hali, yalnızca hocalarımızın ve BİM çalışanlarının özlük haklarını ihlal etmekle kalmayıp, tıpkı vakitte üniversitenin tüm paydaşlarının kişi özgürlüğü ve güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu cins uygulamaların, üniversitemizin bilgi birikimini yansıtan şura ve komitelerini devreden çıkararak kamu ziyanına yol açacağı açıktır.

Feshedilen BTK üyesi hocalarımız, uzun yıllardır aldıkları idari vazifelerde göstermiş oldukları özverili çalışmaları ile üniversitemize hizmet etmiş, üniversite kamuoyunda ve uzmanlık alanlarında akademik saygınlıkları tartışılmaz akademisyenlerdir. Çalışma arkadaşlarımız Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Emre Otay, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu ile, misyonundan uzaklaştırılan BİM Teknik Müdür Yardımcısı Levent Altay’a ve öteki BİM çalışanlarına Üniversitemizin bilgi güvenliğini korumak için göstermiş oldukları özveriden ötürü teşekkürlerimizi sunar, kendilerine olan itimat ve takviyemizi vurgulamak isteriz.”

1 A. Özgün Konca, Doç. Dr.

2 Ahmet Ersoy, Doç. Dr.

3 Ahu Ersözlü, Öğr. Gör.

4 Albert Ali Salah, Adjunct Prof. Dr.

5 Ali Saysel, Prof. Dr.

6 Ali İzzet Tekcan, Prof. Dr.

7 Ali İstek Kaylan, Emeritus Prof. Dr.

8 Ali Tamer Ünal, Doç. Dr.

9 Alpar Sevgen, Emeritus Prof. Dr.

10 Alpay Özcan, Doç. Dr.

11 Alper Yağcı, Dr. Öğr. Üyesi

12 Arkadaş Özakın, Dr. Öğr. Üyesi

13 İstek Çelik, Prof. Dr.

14 İstek Öztürkmen, Prof. Dr.

15 Dilek Tektaş, Prof. Dr.

16 Arzucan Özgür, Doç. Dr.

17 Aslı Göksel, Prof. Dr. emekli

18 Aslı Özyar, Prof. Dr.

19 Aslı Sencer, Prof. Dr.

20 Aslı Tekinay, Prof. Dr.

21 Asude Küçük, Öğr. Gör. emekli

22 Aşkın Ankay, Doç. Dr.

23 Aybek Korugan, Doç. Dr.

24 Ayfer Akşit Hortaçsu, Dr. Öğr. Üyesi emekli

25 Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr.

26 Ayhan Koç, Prof. Dr. emekli

27 Aylin Alkaç, Dr. Öğr. Gör.

28 Aylin Vartanyan, Öğr. Gör. emekli

29 Aysun Dizdar, Öğr. Gör. emekli

30 Ayşe Caner, Doç. Dr.

31 Ayşe Gürel, Prof. Dr.

32 Ayşe Mumcu, Prof. Dr.

33 Ayşe Yeliz Kaçamak, Dr. Öğr. Üyesi

34 Ayşe Zeynep Sabuncu, Doç. Dr.

35 Ayşecan Boduroğlu, Prof. Dr.

36 Ayşegül Metindoğan, Dr. Öğr. Üyesi

37 Ayşegül Toker, Prof. Dr.

38 Ayşegün Soysal, Dr. Öğr. Gör.

39 Ayşın Baytan Ertüzün, Prof. Dr.

40 B. Atay Özgövde, Dr. Öğr. Üyesi

41 Balkız Öztürk, Prof. Dr.

42 Banu İyisan, Dr. Öğr. Üyesi

43 Barış Karapınar, Doç. Dr., kısmi zamanlı

44 Başak Taraktaş, Dr. Öğr. Üyesi

45 Begüm Özkaynak, Prof. Dr.

46 Belgin Tekçe, Prof. Dr. emekli

47 Belkıs Halfon, Prof. Dr. emekli

48 Bengü Börkan, Doç. Dr.

49 Berat Haznedaroğlu, Dr. Öğr. Üyesi

50 Berk Gökberk, Dr. Öğr. Üyesi

51 Betül Kırdar, Prof. Dr. emekli

52 Betül Tanbay, Prof. Dr.

53 Bilge Ataca, Prof. Dr. emekli

54 Biray Kolluoğlu, Prof. Dr.

55 Bora Garipcan, Prof. Dr.

56 Burak Güçlü, Prof. Dr.

57 Burçay Erus, Doç. Dr.

58 Burçin Ünlü, Prof. Dr.

59 Bülent Küçük, Doç. Dr.

60 Bülent Sankur, Emeritus Prof. Dr.

61 C. Can Aydıner, Doç. Dr.

62 Can Candan, Öğr. Gör.

63 Can Özturan, Prof. Dr.

64 Can Yücesoy, Prof. Dr.

65 Çağdaş Kalafat, Dr. Öğr. Gör.

66 Cem Ersoy, Prof. Dr.

67 Cem Say, Prof. Dr.

68 Cem Yalçın Yıldırım, Prof. Dr.

69 Cengiz Kırlı, Prof. Dr.

70 Cevza Sevgen, Emeritus Prof. Dr.

71 Ceyda Arslan Kechriotis, Dr. Öğr. Gör.

72 Ceylan Engin, Dr. Öğr. Üyesi

73 Ceyhun Elgin, Prof. Dr.

74 Cüneyt Argun Genç, Öğr. Gör.

75 Davet Karakurt, Prof. Dr.

76 Çiğdem Kafesçioğlu, Prof. Dr.

77 Deniz Albayrak Kaymak, Doç. Dr.

78 Deniz Tahiroğlu, Dr. Öğr. Üyesi

79 Derin Terzioğlu, Doç. Dr.

80 İhtilal İnanç, Dr. Öğr. Üyesi

81 Didem Gündoğdu, Dr. Öğr. Gör.

82 Dilek Çalgan, Prof. Dr. emekli

83 Dilek Çınar, Doç. Dr.

84 Diler Öner, Prof. Dr.

85 Doğan Ulus, Dr. Öğr. Üyesi

86 His Umutlu, Dr. Öğr. Üyesi

87 His Avcı Semiz, Prof. Dr.

88 Ebru Diriker, Prof. Dr.

89 Ebru Zeynep Muğaloğlu, Doç. Dr.

90 Ekin Özman, Prof. Dr.

91 Elif Türkoğlu, Öğr. Gör.

92 Elif Ünlü, Doç. Dr.

93 Elif Deniz Alakavuk, Dr. Öğr. Üyesi, emekli

94 Emek Ayşe Yıldız, Öğr. Gör.

95 Emine Adadan, Prof. Dr.

96 Emine Erktin, Prof. Dr.

97 Emre Ugur, Doç. Dr.

98 Engin Ader, Doç. Dr.

99 Erdal Şafak, Prof. Dr. emekli

100 Eren Soyak, Öğr. Gör.

101 Erhan Altunel, Öğr. Gör. emekli

102 Erhan Gülmez, Prof. Dr.

103 Erol Köroğlu, Doç. Dr.

104 Ersan Demiralp, Prof. Dr.

105 Eser Taylan, Emeritus Prof. Dr.

106 Esin Öztürk Işık, Doç. Dr.

107 Esra Mungan, Dr. Öğr. Üyesi

108 Evinç Doğan, Dr. Öğr. Üyesi

109 Cihan Samur, Doç. Dr.

110 Fatih Altuğ, Dr. Öğr. Üyesi

111 Fatma B. Yılmaz, Prof. Dr.

112 Fatma Gök, Prof. Dr.

113 Fatma Taşkent Anğ, Öğr. Gör.

114 Fatma Başak Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi

115 Fatoş Erkman, Prof. Dr.

116 Ferhan Çeçen, Prof. Dr.

117 Fetiye Erbil, Öğr. Gör.

118 Feyza Çorapçı, Prof. Dr.

119 Fırat İlker, Dr. Öğr. Üyesi

120 Fikret Adaman, Prof. Dr.

121 Gaye İlhan Demiryol, Dr. Öğr. Üyesi

122 Gaye Defne Ceyhan, Dr. Öğr. Üyesi

123 Gizem Toska, Dr. Öğr. Gör.

124 Gökhan Özertan, Prof. Dr.

125 Gönenç Yücel, Doç. Dr.

126 Beğenilen Ünal, Doç. Dr.

127 Gülay Taşseven, Öğr. Gör.

128 Gülcan Erçetin, Prof. Dr.

129 Gülden Asugman, Prof. Dr.

130 Güler Fişek, Emeritus Prof. Dr.

131 Gülin Vardar, Dr. Öğr. Üyesi

132 Gülistan Gürsel Alım, Dr. Öğr. Üyesi

133 Gülseren Karagöz Akar, Doç. Dr.

134 Günizi Kartal, Dr. Öğr. Üyesi

135 Güzin Akın, Doç. Dr.

136 Güzver Yıldıran, Prof. Dr. emekli

137 H. Gökhan Akay, Doç. Dr.

138 H. Birkan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi

139 Hakan Ertürk, Prof. Dr.

140 Hakan Yılmaz, Prof. Dr.

141 Halim Kara, Prof. Dr.

142 Haluk Bingöl, Prof. Dr.

143 Hamdi Erkunt, Dr. Öğr. Üyesi

144 Hayat Kabasakal, Prof. Dr.

145 Hayrullah Karabulut, Prof. Dr.

146 Hilmi Luş, Prof. Dr.

147 Irmak Ertör, Dr. Öğr. Gör.

148 Irmak Çiçek Gezek, Öğr. Gör.

149 H. Işıl Bozma, Prof. Dr.

150 İ. Ercan Alp, Prof. Dr. emekli

151 İbrahim Yaman, Doç. Dr.

152 İlhan Or, Prof. Dr. emekli

153 İnci M. Baytaş, Dr. Öğr. Üyesi

154 İpek Seyalıoğlu, Öğr. Gör.

155 K. Kıvanç Karaman, Doç. Dr.

156 Kadri Özçaldıran, Prof. Dr.

157 Kemal Akoğlu, Dr. Öğr. Üyesi

158 Kerem Uğuz, Doç. Dr.

159 Kıvanç İnelmen, Prof. Dr.

160 Kuyaş Buğra, Prof. Dr. emekli

161 Kuban Altınel, Prof. Dr.

162 Kutlu Ülgen, Prof. Dr.

163 Lale Akarun, Prof. Dr.

164 Levent Yıldıran, Doç. Dr.

165 Leyla Martı, Prof. Dr.

166 Maria D. Alvarez, Prof. Dr.

167 Mehmed Özkan, Prof. Dr.

168 Mehmet C. Çamurdan, Prof. Dr.

169 Mehmet Nafi Artemel, Dr. Öğr. Üyesi

170 Mehtap Işık, Dr. Öğr. Üyesi

171 Melis Günekan, Dr. Öğr. Gör.

172 Meltem Ahıska, Prof. Dr.

173 Mert Arslanalp, Dr. Öğr. Üyesi

174 Metin Ercan, Prof. Dr.

175 Mine Eder, Prof. Dr.

176 Mine Göl İnanç, Doç. Dr.

177 Mohan Ravichandran, Dr. Öğr. Üyesi

178 Murat Akan, Doç. Dr.

179 Murat Gülsoy, Prof. Dr.

180 Murat Koyuncu, Doç. Dr.

181 Murat Yılmaz, Doç. Dr.

182 Mustafa Kemal Ruhi, Dr. Öğr. Üyesi

183 Memnun Şen Akbulut, Dr. Öğr. Gör.

184 Müge Taşkın Aydın, Doç. Dr.

185 Nadim Copty, Prof. Dr.

186 Nalan Babür, Dr. Öğr. Üyesi

187 Naz Zeynep Atay Gök, Prof. Dr.

188 Nazım Çapkın, Öğr. Gör.

189 Nazlı Somel, Dr. Öğr. Gör.

190 Necati Aras, Prof. Dr.

191 Nesrin Okay, Prof. Dr.

192 Nesrin Özören, Prof. Dr.

193 Neş’e Alım, Prof. Dr. emekli

194 Nevra Necipoğlu, Prof. Dr.

195 Nihal Yeniad, Dr. Öğr. Üyesi

196 Nihan Nugay, Prof. Dr.

197 Nilgün Fırat, Dr. Öğr. Gör.

198 Nilüfer Özyurt Zihnioğlu, Prof. Dr.

199 Nilsun Ince, Prof. Dr.

200 Nisan Selekler-Gökşen, Prof. Dr.

201 Nüket Esen, Prof. Dr. emekli

202 Nükhet Sirman, Prof. Dr. emekli

203 Nuri Ersoy, Prof. Dr.

204 Oğuz Ak, Dr. Öğr. Gör.

205 Oğuz Tosun, Emeritus Prof. Dr.

206 Oktay Demircan, Doç. Dr.

207 Olcay Coşkun, Prof. Dr.

208 Olcay Akyıldız, Dr. Öğr. Üyesi

209 Orhan Torul, Doç. Dr.

210 Orhan Yenigün, Prof. Dr.

211 Osman Akşit, Dr. Öğr. Üyesi

212 Osman Sabri Kıratlı, Doç. Dr.

213 Oya Pancaroğlu, Prof. Dr.

214 Öner Hortaçsu, Emeritus Prof. Dr.

215 Özcan Vardar, Öğr. Gör.

216 Hasret Beyarslan, Doç. Dr.

217 Hasret Durmaz İncel, Doç. Dr.

218 Hasret Ünlühisarcıklı, Prof. Dr.

219 Özgür Kocatürk, Doç. Dr.

220 Pemra Doruker, Prof. Dr. emekli

221 Pınar Pektaş, Öğr. Gör.

222 Pınar Sayıt, Öğr. Gör. emekli

223 Ramazan Yıldırım, Prof. Dr.

224 Raşit Alım, Prof. Dr.

225 Refik Güllü, Prof. Dr.

226 Rıfat Okçabol, Prof. Dr.

227 Saygun Gökarıksel, Dr. Öğr. Üyesi

228 Seda Binbaşgil, Öğr. Gör.

229 Sema Sakarya, Prof. Dr. emekli

230 Semih Ergintav, Prof. Dr.

231 Semih Türkoğlu, Öğr. Gör.

232 Senem Yıldız, Doç. Dr.

233 Serkan Arıkan, Doç. Dr.

234 Sevda Bekman, Prof. Dr. emekli

235 Sevda Yerdelen Damar, Doç. Dr.

236 Sevil Akaygün, Doç. Dr.

237 Sibel Tatar, Doç. Dr.

238 Sinan Erensü, Dr. Öğr. Üyesi

239 Sinan Işık, Dr. Öğr. Gör.

240 Sinan Öncü, Dr. Öğr. Üyesi

241 Sumru Özsoy, Emeritus Prof. Dr.

242 Susan Üsküdarlı, Dr. Öğr. Üyesi

243 Şebnem Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi

244 Şemsa Özar, Prof. Dr. emekli

245 Şenol Memnun, Prof. Dr.

246 T. Burak Gürel, Prof. Dr.

247 Taner Bilgiç, Prof. Dr.

248 Teoman Turgut, Prof. Dr.

249 Tınaz Ekim Aşıcı, Prof. Dr.

250 Tolga Sütlü, Dr. Öğr. Üyesi

251 Tolga Emre, Doç. Dr.

252 Tuna Kuyucu, Doç. Dr.

253 Tunga Güngör, Prof. Dr.

254 Turgut Nugay, Prof. Dr.

255 Tülay Gençtürk Demircioğlu, Doç. Dr.

256 Türkan Haliloğlu, Prof. Dr.

257 Ulaş Tezel, Doç. Dr.

258 Umut Türem, Doç. Dr.

259 Ülker Alım, Öğr. Gör. emekli

260 Ümit Bilge, Prof. Dr.

261 Ümit Işlak, Doç. Dr.

262 Ünal Zenginobuz, Prof. Dr.

263 Üstün Ergüder, Emeritus Prof. Dr.

264 V. Erkcan Özcan, Prof. Dr.

265 Veysel Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi

266 Volkan Çıdam, Dr. Öğr. Üyesi

267 Yağmur Denizhan, Prof. Dr.

268 Yaman Barlas, Prof. Dr. emekli

269 Yasemin Palanduz Kahya, Prof. Dr.

270 Yasemin Sohtorik İlkmen, Dr. Öğr. Üyesi

271 Yeşim Arat, Prof. Dr.

272 Yeşim İmamoğlu, Dr. Öğr. Üyesi

273 Yücel Terzibaşoğlu, Doç. Dr.

274 Yıldız Silier, Dr. Öğr. Üyesi

275 Z. Caner Taşkın, Prof. Dr.

276 Z. Hande Koşul, Doç. Dr.

277 Zafer Yenal, Prof. Dr.

278 Zeynep Gambetti, Doç. Dr. emekli

279 Zeynep Kadirbeyoğlu, Doç. Dr.

280 Zeynep Oktay, Dr. Öğr. Üyesi

281 Zeynep Uysal, Doç. Dr.

282 Zeynep B. Erdiller Yatmaz, Doç. Dr.

283 Zeynep İlsen Önsan, Emeritus Prof. Dr.

284 Zühre Aksoy, Doç. Dr.

(HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir