Haber

Çevre, Şehircilik Bakanlığı personel alımı başladı! Başvuru şartları neler?

T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Çalıştırılmak Üzere İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik- Elektronik mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kent Planlamacısı, Avukat, Uzman takımlarına kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Yapılacak kelamlı imtihanda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alma kaidesi arayan Bakanlık, müracaat koşullarından tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları adaylar ile paylaştı. 

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontratlı işçi alımı müracaatları 11 Ağustos 2022 – 28 Ağustos 2022 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek.

Adaylar E-Devlet üzerinde Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde müracaatlarını online olarak gerçekleştirebilecek. 

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI 

 1. Türk vatandaşı olmak,

 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan koşulları haiz olmak,

 3. Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit seyahat koşullarına elverişli olmak,

 4. Bakanlıkça yapılacak kelamlı imtihanda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

 5. Başvuruların yapıldığı tarihin son günü prestijiyle diploma derecesi, yabancı lisan bilgisi ve mesleksel deneyim bakımından kuralların tamamına sahip olmak.

ÖZEL MÜRACAAT ŞARTLARI

 • Türkiye’deki yahut denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” kısımlarından lisans mezunu olmak.

 • 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Şurası tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna nazaran değerlendirilecektir.),

 • İlan tarihi prestijiyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) seviyesinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

 • İlan tarihi prestijiyle özel yahut kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleksel deneyime sahip olmak,

 • Son müracaat günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Türkiye’deki yahut denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği yahut Geomatik Mühendisliği” kısımlarından lisans mezunu olmak.

 • 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Heyeti tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna nazaran değerlendirilecektir.),

 • İlan tarihi prestijiyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) seviyesinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

 • İlan tarihi prestijiyle özel yahut kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleksel deneyime sahip olmak,

 • Son müracaat günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Türkiye’deki yahut denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.

 • 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Konseyi tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna nazaran değerlendirilecektir.),

 • İlan tarihi prestijiyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) seviyesinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

 • İlan tarihi prestijiyle özel yahut kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleksel deneyime sahip olmak,

 • Son müracaat günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

 • Türkiye’deki yahut denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.

 • 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Heyeti tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna nazaran değerlendirilecektir.),

 • İlan tarihi prestijiyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) seviyesinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

 • İlan tarihi prestijiyle özel yahut kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleksel deneyime sahip olmak,

 • Son müracaat günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

 • Türkiye’deki yahut denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Denetim ve Bilgisayar Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.

 • 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Şurası tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna nazaran değerlendirilecektir.),

 • İlan tarihi prestijiyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) seviyesinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

 • İlan tarihi prestijiyle özel yahut kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleksel deneyime sahip olmak,

 • Son müracaat günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Türkiye’deki yahut denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

 • 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Konseyi tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna nazaran değerlendirilecektir.),

 • İlan tarihi prestijiyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) seviyesinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

 • İlan tarihi prestijiyle özel yahut kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleksel deneyime sahip olmak,

 • Son müracaat günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

 • Türkiye’deki yahut denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” kısımlarından lisans mezunu olmak.

 • 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Heyeti tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna nazaran değerlendirilecektir.),

 • İlan tarihi prestijiyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) seviyesinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

 • İlan tarihi prestijiyle özel yahut kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleksel deneyime sahip olmak,

 • Son müracaat günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

 • Türkiye’deki yahut denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” kısımlarından lisans mezunu olmak.

 • 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Heyeti tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna nazaran değerlendirilecektir.),

 • İlan tarihi prestijiyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) seviyesinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

 • İlan tarihi prestijiyle özel yahut kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleksel deneyime sahip olmak,

 • Son müracaat günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Türkiye’deki yahut denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.

 • 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Şurası tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna nazaran değerlendirilecektir.)

 • İlan tarihi prestijiyle özel yahut kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleksel deneyime sahip olmak,

 • Türkiye’de rastgele bir ilin barosuna kayıtlı olmak.

 • Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.

 • Sözleşmenin imzalandığı tarih prestijiyle avukat olan eşi yahut avukat olan yordam ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.

 • Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ait bağlı bulunulan barodan alınacak evrak ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan yordam ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi Meslek Kapısı Platformuna yüklemek,

 • Son müracaat günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

 • Türkiye’deki yahut denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme,  İktisat, Maliye, İktisat ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Milletlerarası Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans İdaresi, Uluslar Ortası Finans, Uluslar Ortası Finans ve Bankacılık, Memleketler arası Ticaret, Milletlerarası Ticaret ve Finansman, Uluslar Ortası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Ortası İlişkiler”bölümlerindenlisans mezunu olmak.

 • 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Konseyi tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna nazaran değerlendirilecektir.),

 • İlan tarihi prestijiyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) seviyesinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

 • İlan tarihi prestijiyle Bankacılık dalında, Kurumsal, Ticari, KOBİ, Kişisel Pazarlama yahut Kredilendirme süreçlerinde en az 3 yıl, bankacılık kesiminde olmayanlar için özel ve kamu kurumlarının finans, muhasebe yahut dış ticaret kısımlarında en az 5 yıl mesleksel deneyime sahip olmak,

 • Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali hususlara hakim olmak.

 • Son müracaat günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir